Acreditacions

SADES disposa de totes les acreditacions legals necessàries per a dur a terme els seus treballs segons la normativa vigent. Tot el seu personal disposa de les qualificacions necessàries així com la formació per a la prevenció de riscos laborals d'acord amb la legislació actual.
 
SADES figura inscrita al RASIC (Registre d'Agents de la Seguretat Industrial a Catalunya), al REA (Registre d'Empreses Acreditades en el sector de la construcció) i RELI (Registre Electrònic d'Empreses Licitadors).
 
SADES està homologada pel Ministeri d'Hisenda, Junta Consultiva de Contractació Administrativa, com a empresa CONTRACTISTA D'OBRES i de SERVEIS.
 
SADES és proveïdor homologat per al CERN (Organització Europea per a la Investigació Nuclear) i per NNUU (Nacions Unides, UNOG, UNGM).